Vibrama - KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Program turistických akcií - KST Vibrama Malachov

Počet zostávajúcich akcií: 9

Strana [ 1 ] [ 2 ]
30.06.2018 NÍZKE TATRY – TANEČNICA 1681m A ĎUMBIER 2044m

Dátum konania: 30.06.2018
Trasa:

Demänovská dolina Lúčky ztz 0:25 – Krčahovo čtz 0:50 – sedlo Javorie žtz 1:20 – Kráľov
stôl 0:15 – Krúpovo sedlo čtz 0:45 – Ďumbier 0:30 – Krúpovo sedlo 0:30 – Demänovské
sedlo žtz 0:30 – Pod Krúpovou hoľou 0:45 – záver Širokej doliny 0:45 – Pod Krčahovom 0:25
-Lúčky

Nízke Tatry sú úchvatné pohorie, na kráse mu však ubrali za posledné roky jazvy po ťažbe a odstraňovaní kalamitného dreva. Stále však lákajú a stále majú čo ponúknuť.

Najrozľahlejším a druhým najvyšším pohorím na Slovensku sú Nízke Tatry, ktoré tvoria Národný park Nízke Tatry. Ich najvyšším končiarom je Ďumbier, 2 043 m n. m. Popri Vysokých Tatrách sú najvýznamnejším turistickým a lyžiarskym centrom Slovenska. Orfologicky sa delia na dva podcelky: Ďumbierske a Kráľovohoľské Tatry. Nachádzajú sa takmer v ideálnom strede Slovenska. Na severe ich ohraničuje Liptovská kotlina, Kozie chrbty a Hornádska kotlina, na východe Slovenský raj, na juhu Horehronské podolie, na západe Veľká Fatra a Starohorské vrchy. Tvoria ich kryštalické horniny a druhohorné usadeniny. Hlavný hrebeň sa delí na dve časti. Západná časť sa začína nad Hiadeľským sedlom výrazným masívom Prašivej a končí sa v sedle Čertovica 1 238 m. Vyznačuje sa hôľnato-skalnatým povrchom. Najmohutnejšie pôsobí centrálna časť medzi Chabencom 1 955 m a Ďumbierom 2 043 m - najvyšším vrchom pohoria.
Demänovská dolina

Najkrajšia dolina Nízkych Tatier meria 16 km. Tiahne sa od hlavného hrebeňa medzi vrchmi Ďumbier 2 043 m, Krúpova hoľa 1 927 m, Chopok 2 024 m,Dereše 2 003 m, Poľana 1 889 m na sever od liptovskej kotliny. Po stranách ju ohraničujú výrazné bočné hrebene. Dolina je štátnou prírodnou rezerváciou s výmerou 837 ha, kde popri pozoruhodných scenerických, krajinárskych a estetických hodnotách je najcennejší Demänovský kras. V hornej časti doliny sú viaceré rekreačné oblasti zimnej a letnej turistiky s početnými zariadeniami cestovného ruchu.
Milovníkom pešej turistiky ponúka Demänovská dolina desať značkovaných trás a bohatú sieť chodníkov, na ktorých si prídu na svoje aj pohodlnejší turisti. V dolnej časti doliny vedú chodníky lesným terénom cez hlboké kaňony a pomedzi strmé bralá, v hornej časti prevažuje kosodrevina a trávnaté hole. Väčšinu trás možno absolvovať ako okruhy. Fyzicky zdatnejší turisti si neodpustia výstupy na najvyššie nízkotatranské končiare Chopok a Ďumbier, ktoré ponúkajú výhľady takmer na polovicu Slovenska.

Krúpova hoľa (1 927,5 m n. m.) je skalnatý vrch v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier, ležiaci v ich najvyššej Ďumbierskej časti. Nachádza sa západne od Ďumbiera, na ktorý vedie z Krúpovej hole chodník.

Tento vrchol v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier leží v podcelku Ďumbierske Tatry, v skupine Ďumbiera, medzi vrcholom Konské (1882,3 m) na západe a západným vrcholom Ďumbiera (2019,8 m). Od vrcholu Konské ho oddeľuje Demänovské sedlo (1756,3 m). Od západného vrcholu Ďumbiera Krúpovo sedlo (asi 1910 m). Z vrcholu Krúpovej hole vybieha k severu významná rázsocha – bočný hrebeň s vrcholmi Prašivé (1667,4 m), Tanečnica (1680,7 m) a Krakova hoľa (1751,6 m). Od Prašivého je tu vrchol oddelený nepomenovaným sukom (1775,9 m) a bezmenným sedlom (okolo 1630 m). Severozápadné úbočia klesajú z vrcholu do Širokej doliny (pri pohľade z tejto doliny se vrchol javí najvýraznejší). Severozápadné úbočia prudko klesajú skalnatými zrazmi do ľadovcového Ďumbierskeho kotla v závere Bystrej doliny. Južné úbočia omnoho miernejšie klesajú do doliny Trangoška.[1]Vrchol hory je budovaný žulami ďumbierskeho typu. Celý masív hory leží na území Národného parku Nízke Tatry. Krúpova hoľa je významnou križovatkou turistických chodníkov v najvyššej časti horstva. Zároveň je jediným miestom, odkiaľ sa možno po významovej odbočke „vrchol“ dostať k najvyššiemu bodu pohoria - Ďumbier. V zimnom období je Ďumbier prístupný aj priamo od Štefánikovej chaty, ak je aspoň 15 cm súvislého snehu.

 

Dĺžka trasy: 19.00 km
Prevýšenie: 1347 m

21.07.2018 VEĽKÁ FATRA – NCH HUBOVSKÝ OKRUH

Dátum konania: 21.07.2018
Trasa:

Hubová NCH 1:00 – sedlo pod Kútnym vrchom 0:10 –Kútny vrch 0:10 – sedlo pod Kútnym
vrchom 1:00 – sdlo Poľana 0:20 – Nad Hlbokou mtz 1:40 - Ľubochňa

Začína sa pri vlakovej zastávke v susednom Švošove a ponad Váh prechádza do Hubovej. Turistov nasmeruje cez obec, Kútnu dolinu až do sedla pod Kútnym vrchom. Ďalej pokračuje po lúkach a kopcoch obklopujúcich Hubovú a do dediny sa vracia pri známych sypárňach. Tie patria do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

HUBOVÁ

Obec Hubová sa nachádza v Liptovskej kotline neďaleko mesta Ružomberok. Na území obce sú dve doliny Hubovská (Gombášska) dolina a Bystrá. Hubovská dolina je širšia a najrozľahlejšia a zaberá väčšinu územia obce. Bystrá dolina je zase dlhšia užšia a preteká ňou Bystrý potok, ktorý zároveň tvorí hranicu s obcou Černová.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1425 v súvislosti z panstvom hradu Likava. Prví osadníci boli pastieri oviec, ktorí tu zakladali prvé salaše, následkom čoho sa v obci rozvinulo aj garbiarstvo. Ovce sa pásli na kopcoch a lúkach a vhodné podmienky priestrannej Hubovskej doliny ľudom umožnili pestovať obilie. V obci bol aj mlyn, ktorý sa ale nezachoval. Zo starších období sa dochovali dve drevenice, ktoré slúžili ako sypárničky na obilie. V Bystrej doline sú zrúcaniny železnej hute, čo svedčí o kováčskom remesle v tejto malej doline, kde sa pravdepodobne nachádzali aj nejaká menšie zásoby železnej rudy. V centre obce bol postavený v 19. storočí neskorobarokový kostol svätého Kríža. Názov obce Gombáš (maď. Gombak = Huba) bol v roku 1948 zmenený na Hubová. V roku 1951 sa od obce osamostatnila obec Ľubochňa.

V obci sa nachádza neskorobarokový kostol svätého Kríža z 19. storočia. Je tu zastávka autobusovej dopravy a lávkou cez Váh sa dá dosť aj na vlakovú stanicu v susednej obci Švošov.

ĽUBOCHŇAObec Ľubochňa, známe kúpeľné stredisko leží západne od Ružomberka vo výške 445 m. n. m. Osada sa vyvinula v chotári obce Hubová a koncom 18. stor. sa tu spomína iba hostinec a domy rybárov a hájnikov. Prvá písomná zmienka o Ľubochni je z r. 1808, už ako o väčšej obci. V 17. stor. pracovala v doline sklárska huta. V r.1951 sa stala samostatnou obcou. Charakterizovaná je skupinovou cestnou zástavbou. Z pamiatok tu nájdeme secesné kúpeľné budovy? 19. stor. a novšie (napr. hotel Palace) z r. 1938 od architekta M. Scheera. Nachádza sa tu Kollárov dom, ktorý do povedomia prenikol ako miesto zjazdu marxistickej ľavice na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (16. januára 1921). Samozrejme pre verejnosť je Ľubochňa predovšetkým kúpeľným miestom. Podhorské klimatické kúpele sú známe od začiatku 20. stor., keď bol zriadený vodoliečebný ústav. Od r. 1948 je tu jediný Endokrinologický ústav (aj v rámci bývalej ČSFR).

Dĺžka trasy: 15.00 km
Prevýšenie: 710 m

11.08.2018 NÍZKE TATRY – BEŇUŠKA 1542m

Dátum konania: 11.08.2018
Trasa:

Braväcovo ztz 0:20 – Srnkovo 2:35 – Beňuška 0:25 – Sedlo za Lenivou čtz 0:35 – Bacúšske
sedlo ztz 1:10 – Podvrch 0:30 – Prameň Boženy Nemcovej 0:28 – Bacúch

Dĺžka trasy: 20.00 km
Prevýšenie: 1090 m

31.08. - 02.09.2018 TROJDŇOVKA – ORAVSKÁ MAGURA

Dátum konania: 31.08.2018
Trasa:

1.deň
Veľký Choč
Jasenová čtz 1:00 – Zábralie 1:10 – Drapáč 1:15 – Veľký Choč ztz 0:35 – Stredná Poľana
0:20 – Drapáč 1:20 – Vyšný Kubín
 
prevýšenie: 1090m
dľžka : 14,0 km
čas : 6:00 hod
2.deň
Kubínska hoľa, Minčol
3.deň
Ostrá a Tupá skala Vyšný Kubín
Vyšný Kubín Tupá skala – Ostrá skala – Leštiny – Vyšný Kubín
prevýšenie: 288m
čas: 2:45 hod

Dĺžka trasy: 14.00 km
Prevýšenie: 1090 m

22.09.2018 ZÁPADNÉ TARY – BARANEC

Dátum konania: 22.09.2018
Trasa:

Žiarská dolina ústie mtz 1:30 – Žiarska chata 1:10 – Pod Homôlkou ztz 0:35 – Žiarske sedlo
1917m žtz 1:30 – Baranec 2185m 1:10 – Holý vrch 1:40 – Žiarska dolina ústie

Dĺžka trasy: 17.50 km
Prevýšenie: 1472 m

13.10.2018 VEĽKÁ FATRA – LYSEC 1381m

Dátum konania: 13.10.2018
Trasa:

Chata Lysec mtz 2:50 – Lysec žtz 1:50 – Medzijarky ztz 0:20– Jasenská dolina

Dĺžka trasy: 11.00 km
Prevýšenie: 850 m

27.10.2018 VEĽKÁ FATRA – MOTYČSKÁ HOĽA 1292m

Dátum konania: 27.10.2018
Trasa:

Horný Jelenec žtz 1:05 - Prašnica 0:45 – Východné Prašnické sedlo čtz 1:00 – Sedlo Veľký
Šturec 1:00 – Motyčská hoľa 0:50 - Zvolen žtz 0:40 – Malý Zvolen 1:15 - Nižná Revúca

Dĺžka trasy: 18.00 km
Prevýšenie: 1210 m

Strana [ 1 ] [ 2 ]
Prihlásenie
Meno:
Heslo:
Ak ešte nemáte svoje meno a heslo, zaregistrujte sa TU.
Anketa
Páči sa vám naša stránka?
(50069 účastníkov)
 
Áno 81 %
Nie 19 %
Tipy pre vás
30.06.2018 NÍZKE TATRY – TANEČNICA 1681m A ĎUMBIER 2044m

Dátum: 30.06.2018
Dĺžka trasy: 19.00 km
Prevýšenie: 1347 m
Voľných miest: 24

21.07.2018 VEĽKÁ FATRA – NCH HUBOVSKÝ OKRUH

Dátum: 21.07.2018
Dĺžka trasy: 15.00 km
Prevýšenie: 710 m
Voľných miest: 45

Tipy pre nás
Tipy pre nás
Meniny

Dnes je 19. jún,
meniny má Alfréd.

Počasive pre Slovensko