Vibrama - KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
Aktuality
01.06.2020

Turistika 6.6.2020 MF Kľak
odchod: žel.stanica 6:30
             Sásová 6:40
Cestovné: člen 6€, nečlen 8€
 

Návštevnosť
Celkom: 601250
Jún: 344
Dnes: 5
Online: 19

Program turistických akcií - KST Vibrama Malachov

Počet zostávajúcich akcií: 9

Strana [ 1 ] [ 2 ]
24.10.2020 MURÁNSKA PLANINA – TŔSTIE 1121m

Dátum konania: 24.10.2020
Trasa:

Sedlo Dielik žtz 1:30 – Tri chotáre čtz 0:30 – sedlo Korimovo 1:25 – Tŕstie 0:10 – chta Tŕstie žtz 1:00 – Pasiečky 1:00 – Tisovec

Prevýšenie: 690 m
žka: 15,0 km
Čas: 5:35 hod

Pozývame vás ďaleko od ruchu mesta, do ticha lesov s vôňou dreva a kvetov, za ďalekými výhľadmi, aj za poznaním. Toto všetko pri putovaní trasou náučného chodníka na Tŕstie nájdete. Chodník spája mesto Tisovec s jedinečným horským masívom, významným z hľadiska prírodovedeckého, botanického i krajinárskeho. Zalesnený hlavný hrebeň a vrchol Tŕstia (1120, 9 m. n m.) patrí do najrozsiahlejšieho pohoria nášho regiónu - Slovenského rudohoria.
Chodník kopíruje žlto značkovanú 6 kilometrovú turistickú trasu na Tŕstie, začínajúcu pri turistickom smerovníku. Ten sa nachádza vedľa orientačnej mapy mesta medzi evanjelickým kostolom a mestským úradom. Náučný chodník končí pri chate na Tŕstí. Zámerom a cieľom iniciátorov bolo a je priblížiť tento horský masív a jeho prírodné bohatstvo širokej turistickej verejnosti. Na vrchol Tŕstia sa dostaneme pohodlným turistickým tempom cca za 2 až 3 hodiny. Ak vychádzame na túru z námestia, vydáme sa po žltej turistickej značke smerom na Muráň. Za železničným mostom žltá značka odbočuje vpravo na poľnú cestu. Pred dolinou sa poľná cesta obracia doľava nahor, popod drôty vysokého napätia, až k zarastenému jarku, kde si všimneme smerový kolík so žltou značkou. Od neho stúpame stále nahor, k Čiernej hore. Asi v polovici strmého svahu Čiernej hory vchádzame vľavo do nej a po pár metroch dosiahneme stanovisko 2.panela náučného chodníka nad studničkou. Tu je možnosť si poriadne vydýchnuť po úvodnom náročnom stúpaní a občerstviť sa jej vodou spod nového upraveného prístrešku.Od studničky už len miernym terénom príjemnou lesnou cestou pokračujeme až na Pasiečky (826 m. n m.). Naskytnú sa nám pekné výhľady na blízke tisovské vŕšky: Kochy, Hradovú, Vysoký vrch, Kozák, Šajbu, Voniacu, či na Muránsku planinu a časť východných Nízkych Tatier s Kráľovou hoľou.Ďalej pokračujeme mierne stúpajúc starou zvážnicou. Pred vstupom do lesa, v lokalite zvanej Pavlovka, sa nachádza 3.panel náučného chodníka a ponúkajú sa výhľady na južnú a západnú stranu Slovenského rudohoria, s dominujúcou blízkou Ostrou, Hradovou, či majestátnym Klenovským Veprom a Poľanou.Po vstupe do lesa kráčame strmšou zvážnicou až na temeno Tŕstia, kde popri studničke prídeme k pomníku botanika Václava Vraného.O niekoľko metrov za mohylou sa napojíme na červenú značku, známu aj ako Cesta Márie Széchy a prídeme k rázcestiu turistických značiek na Tŕstí.Ak sa z rázcestia vydáme smerom na Kvakov vŕšok po červenej a žltej značke, o malú chvíľu sa ocitneme pri odbočke k turistickej chate. V blízkosti chaty je vonkajšie ohnisko, ktoré sa dá využiť na prípravu jedla (gril, opekanie). Majiteľom chaty je KST Tisovec. Z hrebeňových polian a od chaty sa ponúkajú pekné výhľady na prírodné krásy Muránskej planiny, Nízkych i Vysokých Tatier a preto je táto oblasť Stolických vrchov pre turistiku mimoriadne príťažlivá a zaujímavá.Náučný chodník bol vybudovaný z iniciatívy KST turistického oddielu KOS Rimavská dolina a Komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci. 

Dĺžka trasy: 15.00 km
Prevýšenie: 690 m

14.11.2020 OSTRÔŽKY – LYSEC A TATÁRSKE PIVNICE

Dátum konania: 14.11.2020
Trasa:

Ľuboreč mtz 0:30 / Tatárske pivnice/ - Riečka 1:35 – Lysec rázcestie čtz 0:15 – Lysec 0:15 – Lysec rázcestie 0:45 – Lentvorský mlyn 0:30 – Pražský mlyn 0:30 – Praha
 
Prevýšenie: 716 m
žka: 13,0 km
Čas: 4:30 hod

V Ľuboreči žije niečo len niečo vyše 300 ľudí, ale je to obec, ktorá má turistom čo ponúknuť. Najväčšou atrakciou sú tatárske pivnice. O dátume ich vzniku sa dodnes len polemizuje.

Pôvodne boli tri
„Našou slabinou je priemyselná výroba. Na druhej strane však máme prírodné bohatstvo,“ hovorí starosta Marcel Šupica. Legenda hovorí, že pred vyše 400 rokmi sa v nich ukrývali ľudia pred Tatármi.Nachádzajú sa približne kilometer za obcou, v kopci na pravej strane. V čase tatárskych nájazdov slúžili ako úkryt pre ľudí aj dobytok. Pôvodne boli tri. Jednu zasypalo počas vojny, zrejme pri leteckom útoku. Sú vytesané do pieskovca. Väčšia z nich je dlhá približne desať metrov a široká štyri metre.

Starosta to má zmapované

Menšia má rozmery približne šesť krát štyri metre. V tej menšej je v stene na konci vydlabaný otvor. Starosta sa domnieva, že si sem mohli ľudia ukladať potraviny, no otvor mohol slúžiť aj ako ohnisko.„Pivnice si chodia pozrieť najmä cyklisti. Keďže bývam neďaleko cesty, ktorá k nim vedie, mám to zmapované,“ hovorí starosta. „Zatiaľ o nich vieme málo, archeologický prieskum by mohol bližšie priblížiť ich minulosť,“ dodá.Okrem pivníc má Ľuboreč aj ďalšie kultúrne pamiatky – evanjelický kostol, v ktorom sa nachádzajú zaujímavé fresky a unikátny oltár a múzeum miestnych dejín. Zaujímavý pre turistov je aj vrch Lysec, ktorý leží v nadmorskej výške 716 metrov nad morom. Sú na ňom viditeľné stopy po priepasti.„Povesť hovorí, že naši predkovia tu niečo cez deň postavili a divožienky im to v noci zbúrali,“ hovorí starosta. Túto zaujímavosť si už stihol uvedomiť podnikateľ z Pezinka, ktorý tu buduje penzión.
Novohradská dedinka o ktorej máme najstaršiu správu z roku 1271. Pôvodne patrila rodu Kačičovcov, v roku 1473 patrila Ladislavovi Liberčaimu. Pravdepodobne názov obce pochádza zo spomenutého obdobia. Iný prameň odvodzuje názov obce od „ľúbej reči“, ktorou sa v obci rozprávalo. Medzi neskorších majiteľov patrili ešte rody Zichovcov a Balassovcov, od ktorých majetky odkúpil okolo roku 1840 Koloman Goldperger, ktorého potomkovia bývali v obci až do 50-tych rokov minulého storočia. Z tohto obdobia sa v obci zachovala zemianska kúria, ktorá sa nachádza hneď pri vstupe do obce od Veľkého Krtíša. V rokoch 1562 až 1588 Ľuboreč patrila do sečianskeho tureckého sandžaku a pravdepodobne z tohto obdobia sa zachovali známe Tatárske pivnice v neďalekom lesnom poraste nad obcou. Pivnice sú vykopané v poddajnom pieskovci, kde voľný prístup je možný do oboch z nich. Badateľný je nános pôdy ako aj zvetrávanie pieskovca, ktoré značne zmenšili veľkosť týchto jaskýň. Chýba dôkladný archeologický prieskum, ktorý by vysvetlil viac, napríklad aj o nerozlúštených nápisoch v jednej z nich. V blízkosti Tatárskych pivníc vedie značený turistický chodník, ktorým sa dá pohodlne prísť až k známemu vrchu Lysec, ktorý dominuje ľuborečskému chotáru. V súčasnosti je Ľuboreč rozlohou veľká, počtom obyvateľov však malá obec. Z niekdajšej slávy obce je zachovaný kostol – národná kultúrna pamiatka, ktorá patri Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Jeho najstaršia časť – presbytérium, pochádza už z roku 1310. Viaceré fresky v týchto priestoroch sú z konca 14. storočia a zobrazujú apoštolov, Ježiša Krista ako aj výjavy z Biblie. V lodi kostola sa zachovala len freska Piety. Do kultúrneho fondu je zahrnutý aj oltár z roku 1722 a kazateľnica z roku 1789. Fresky boli zreštaurované v rokoch 2000 až 2004, oltár v rokoch 2004 až 2008. V kostole sa nachádza aj vzácna kamenná schránka na bohoslužobné predmety ako aj dvojité kňazské sedadlo v apside chrámu. V Ľuboreči sa narodili aj iné významné osobnosti ako Ema Goldpergerová – zberateľka ľudových piesní, zvykov, výšiviek a krojov – prvá kustódka a spolupracovníčka Andreja Kmeťa v Matici slovenskej a Slovenskom národnom múzeu. Narodila sa v Ľuboreči v roku 1853, umrela v Martine v roku 1917. Medzi rodákov obce patrí tiež Ján Blahoslav Benedikti – narodil sa v roku 1796 ako syn miestneho evanjelického farára, pôsobil ako kultúrny pracovník, stredoškolský profesor a tiež ako rektor evanjelického lýcea v Kežmarku. Návštevníci sa môžu s osobnosťami obce bližšie zoznámiť v pamätnej izbe Daniela Maróthyho a Eleny Maróthy Šoltésovej a tiež v izbe miestnych dejín. V obci sa dajú vidieť tiež zachované ukážky pôvodnej architektúry obce a jedinečná stavba vodného mlyna. V južnej časti katastra obce sa nachádza pozostatok z druhej svetovej vojny v podobe železo-betónových obranných bunkrov. Rajom pre rybárov je priehrada, ktorá je v blízkosti obce. Rozprestiera sa na rozlohe približne 80 ha. Ponúka možnosti rekreácie, oddychu a rybolovu. Každoročne v jeseni sa tu koná kaprársky maratón, ktorý sa teší čoraz väčšej obľube. Obec je tiež známa ako hubárska oblasť, kde si na svoje prídu predovšetkým milovníci „dubákov“. Vrch Lysec je dominantou južnej časti pohoria Ostrôžky. Ide o starú vyhasnutú sopku, v ktorej vrcholovej časti sa nachádzajú zaujímavé skalné útvary vulkanického pôvodu i pozostatky pravekého hradiska vo forme okružného valu. Svojho času bol vrchol kopca bez lesného porastu, dnes je kvôli stromom výhľad na Ipeľskú kotlinu až do Maďarska možný iba zo svahov pod vrcholom. Zaujímavosťou miesta je pod vrchom sa nachádzajúca prieskumná banská štôľňa s dĺžkou približne 150 m, v ktorej počas zimných mesiacov prebývajú netopiere a zo zeme vyrastajú zaujímavé ľadové cencúle. Vstupný otvor do štôlne sa nachádza v blízkosti viditeľnej lesnej cesty, avšak oficiálny turistický chodník k nej nevedie. Oblasť pod Lyscom je ozajstným hubárskym rajom. Stará vyhasnutá sopka Lysec patrí k najatraktívnejším miestam pohoria Ostrôžky. V jej vrcholovej časti sa nachádzajú zaujímavé skalné útvary vulkanického pôvodu i pozostatky pravekého hradiska vo forme okružného valu. Z vrcholu opatreného vrcholovou skrinkou a knihou sa kvôli lesnému porastu nenaskytajú výhľady, na svahoch pod vrcholom sa však niekoľko pekných vyhliadkových miest nájde. Lysec nepatrí k „vychyteným“ turistickým lokalitám, jeho návštevu možno odporúčať predovšetkým milovníkom pokoja a lesného ticha nerušeného zástupmi turistov. 

Dĺžka trasy: 13.00 km
Prevýšenie: 716 m

Strana [ 1 ] [ 2 ]
Prihlásenie
Meno:
Heslo:
Ak ešte nemáte svoje meno a heslo, zaregistrujte sa TU.
Anketa

( účastníkov)
 
Tipy pre vás
06.06.2020 MALÁ FATRA – KĽAK 1352m

Dátum: 06.06.2020
Dĺžka trasy: 14.00 km
Prevýšenie: 985 m
Voľných miest: 0

27.6.2020 NÍZKE TATRY – BABA, MESIAČIK

Dátum: 27.06.2020
Dĺžka trasy: 13.50 km
Prevýšenie: 1090 m
Voľných miest: 45

Tipy pre nás
Tipy pre nás
Meniny

Dnes je 2. jún,
meniny má Xénia, Oxana.

Počasive pre Slovensko